Peternoster
'Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers hangen....'

Mill Maria Ten Hove


Mill achter de gesloten deur
woensdag 25 november 2020

De titel zegt ons niet dat heel Mill opgesloten zit achter een deur, maar toch...
Verschillende keren hebben wij geprobeerd om het interieur van deze machtige kapel op foto's vast te leggen. Het is enigszins zichtbaar aan de gele en dan weer rode kleur van de jas van Maria. Maar dé Maria kunnen wij helaas nog niet laten zien vanwege die gesloten deur.

Toch gaan we de moed niet opgeven en zullen we terug blijven komen tot na een moment waarop de juiste sleutel zijn werk zal hebben gedaan.


Maria bij de gesloten deur 
Kapel informatie vanuit de ANWB 

Van een trouwkapel

De Kapel van Onze Lieve Vrouw Ten Hove aan de Kapelweg 13 in Mill is een Mariakapel met een uitgebreide geschiedenis. Zekerheden, maar ook aannames doen de ronde en zijn op het wereldwijde web terug te vinden.
Zeker is dat de kapel in 1981 werd herbouwd en momenteel als trouwkapel dienstdoet. Er zijn jaren geweest waarin wel honderd stelletjes elkaar het jawoord gaven.
De oorspronkelijke kapel dateert uit de 15de eeuw en verviel uiteindelijk tot een ruïne, waarbij het verbod op het belijden van de katholieke godsdienst in deze streek vanaf 1648 (het einde van de 80-jarige oorlog) medeverantwoordelijk is.

Waarschijnlijk werd er echter op deze plek al een eerdere kapel gebouwd uit het begin van de 12de eeuw.
Zeker is dat de Kapel van Onze Lieve Vrouw Ten Hove een rijke geschiedenis heeft, een verleden dat zich onder meer zelfs uit in spookverhalen rondom de kapel.

Lange tijd – eeuwenlang – trok de kapel vele bedevaartgangers, met name aanstaande moeders en voor vrouwen die graag kinderen wilden. Ook verhaalt het internet dat het Mariabeeldje met het Kind verdween en ergens in Canada terecht is gekomen.

 

De achterzijde van de kapel past maar net tussen de eiken 
Verschillen in bouwstenen zijn duidelijk te zien 
Prachtig en machtig rijst de kapel op in de late herfst van 2020 

 

Bron: het wereld wijde web van informatie