Peternoster
'Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers hangen....'

Mill Acasiahof


Mill tussen de acasia's
woensdag 25 november 2020

Na de kapellen in Langenboom doen we vandaag ook Mill nog even aan. En waarom ook niet? Mill is een leuk dorp en het kan tijdens een kapellenzoektocht best wat moois opleveren voor de liefhebber. Op meerdere plekken namelijk vinden we Mariakapellen die de moeite van het bekijken waard zijn. En ook de geschiedenis ervan is op zijn minst toch wel interessant te noemen.

Het centrumpark 

Zo ook met deze kapel in de Acasiahof, die we eigenlijk leerden kennen door een kapellenfietstocht door de gemeente Mill.

Nog wel, de gemeente Mill. Over iets meer dan een jaar immers zullen de kapellen meegenomen worden in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De fietsliefhebber en Mariakapellen(be)zoeker zal dan zeker zijn hartje kunnen ophalen met het volbrengen van een kapellenmarathon, want het aantal Mariaplekken is in deze nieuwe gemeente erg groot.


Een centrumpark in Mill

De Mariakapel op de Acasiahof in Mill is op initiatief van de Stichting Acasiahof gebouwd op de voormalige begraafplaats, die hoorde bij de Willibrorduskerk van Mill. De vroegere benaming van Mill was het dorp ‘Op ’t Hoogh’. De naam van het park, waarop de kapel in 2017 werd gebouwd, is ontleend aan de zes Acacia’s die op deze plek staan en die ligt op een kleine 200 meter van de huidige parochiekerk.
Op zondag 15 oktober 2019 werd de kapel ingezegend door Pastoor van der Meijden. Ter gelegenheid hiervan werd een speciaal hiervoor geschreven lied ‘Ode aan Maria’ gezongen door een drietal Millse koren.
Bij de kapel wordt de laatste jaren op elke woensdag in de Mariamaand mei een gezellige bijeenkomst georganiseerd.

De Acasiahof is niet slechts een voormalige begraafplaats met een Mariakapel. De bedoeling van de Stichting is uiteindelijk een park te verwezenlijken in het centrum van Mill om ieder die wil een plek te geven om te gedenken, te herdenken en om te ontmoeten. Een verdere uitbreiding met de (ver)plaatsing van een oorlogsmonument heeft inmiddels plaats gevonden.

 

Het interieur van de Mariakapel 
Mariabeeld tussen de rozen 
Informatiebord met 200 jaar oude prentafdruk 
Lezenaar voor het achterlaten van gebed, wens of gedachte 
Offerlichtje, offerlicht en noveenkaars 
De zes acasia's met daarachter de kapel 

 

Bron: het wereld wijde web van informatie