Peternoster
'Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers hangen....'

Handel processiepark


De Wonderbare Bron of Heilige Put 

Handel laaft zich aan de bron
maandag 16 maart 2020

Natuurlijk, in Handel waren we al vaker. Veel vaker!
En op deze Mariakapellensite kan iedereen al lezen en foto’s bekijken van een eerder bezoek aan deze bedevaartplaats. Kijk en lees nog maar eens naar het verhaal en de foto’s van ‘Handel en Ben van Haenle’ op 14 februari 2018.

Toch vonden we dat we op deze maandag 16 maart 2020 nog wat kunnen toevoegen omtrent dit oudste Maria-oord van Brabant. Het processiepark!

Niet dat we vandaag een rondgang gaan doen in dit prachtige en grote wandelpark. Daar komen we binnenkort extra voor terug. Want ook achter in het processiepark vinden we een kapel met Maria; de Benedictiekapel, die ook zeer de moeite waard is.

Nee, we lopen vandaag even tot schuin achter de kerk en vinden daar de wonderbare bron en vlakbij daar in de buurt het openluchtaltaar.

Als jong kind heb ik vele malen gedronken van het geneeskrachtige water en als misdienaar mocht ik vaak vooraan zitten bij een dienst voor de verschillende bedevaartgangers van de vele processies die daar kwamen.


Het openluchtaltaar waar vele processsies hun diensten houden 
Het Mariabeeld van het altaar

 

De legendes van Haenle

De wonderbare bron ofwel de Heilige Put was de plek waar in de buurt volgens de legende de meidoornboom groeide waarin het mysterieuze beeld van Maria door een herder ooit gevonden werd.
De bron zelf is de plek waar de bouwvakkers die de parochiekapel gingen bouwen - notabene op het hoogste punt van Handel – plots water uit de grond zagen komen, dat noodzakelijk was voor hun bouwactiviteiten. Volgens de legende wilden de ossen, die de bouwmaterialen moesten brengen, geen halt houden bij de plek die eigenlijk beoogd was voor de bouw van de kapel, maar liepen ze nog 800 meter verder naar de plaats waar nu de Handelse kerk staat. Op de oorspronkelijk beoogde plek is later de zogenaamde Ossenkapel gebouwd.

Schuin achter de Heilige Put is het openluchtaltaar zichtbaar. Het werd in 1947 geschonken door de bewoners van de gemeente Gemert uit dank voor de bescherming die O.L Vrouw van Handel tijdens de oorlogsjaren aan de inwoners gegeven had.
Meteen na de oorlog, in 1945, werd daarvoor een bedrag van 13.000 gulden bijeengebracht. De opdracht was om een rustaltaar te bouwen in het processiepark.
Onder de overkapping staat een staande O.L. Vrouw met Kind van keramiek. Links en rechts zien we twee reliëfs: een groep mannen met kind en een groep vrouwen en twee kinderen die Maria vereren.

Het reliëf links van het altaar met de vijf mannen en een kind
Het reliëf rechts van het altaar met de vijf vrouwen en twee kinderen

 

In het processiepark werd aan het begin van de twintigste eeuw op initiatief van de toenmalige Rector van de Laarschot een processierondgang aangelegd.
De rondgang bestaat uit een breed pad aan de buitenzijde van het park met daarover vijftien kapelletjes verdeeld. In elk kapelletje wordt één van de vijftien Geheimen van de Rozenkrans uitgebeeld.

Vanwege het 25-jarig rectoraat van Van de Laarschot werd hem de grotere Benedictiekapel als geschenk gegeven.
Deze kapel laat een voorstelling zien van een zittende Maria met Kind en een knielende Dominicus die de rozenkrans van het Jezuskind ontvangt.
De kapel werd gebouwd in 1909 ongeveer halverwege de processierondgang.

De Benedictiekapel halverwege de processierondgang
Dominicus ontvangt de benedictie (zegening) en rozenkrans van het Jezuskind

 

Bron: 'In Eeren ende oirbaer onser vrouwe te Haenle'; over kerk en bedevaart in Handel - door Peter Lathouwers